Vårt Uppdrag

Vårt uppdrag

Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse ser gärna ett långsiktigt engagemang i de organisationer som får stöd. Därför vill vi ha information om organisationens bakgrund och nuvarande situation med styrning, ekonomi och utvecklingsplan. Vi beviljar endast bidrag till etablerade organisationer eller föreningar, inte till enskilda personer. 
Ansökningar


Ansökningar mailas till gabrielssons.stiftelse@gmail.com under april månad. Ansökan, som mailas som bilaga, ska innehålla syfte, mål, målgrupp, bankgiro, org. nr samt ansökt belopp och få plats på 1-2 A4 sidor. Eventuella frågor skickas till stiftelsens mailadress. 

Döp filen "stiftelsens namn_ansökan_datum" samt skriv er organisation i mailets ämnesrad. Dokumentet ska vara pdf och ha en storlek på maximalt 200 kb.


Beviljade medel


Under maj/juni ges besked om eventuellt beviljade medel. Pengarna utbetalas senast den 31 augusti innevarande år. 


Rapportering


Senast 31 december utbetalningsåret ska en rapport i form av en pdf på max en A4 skickas till styrelsen med en redovisning av hur de beviljade medlen har använts och hur syfte och mål uppfyllts.

Maila till gabrielssons.stiftelse@gmail.com. Döp filen till "stiftelsens namn_rapport_datum"