Om Oss

Om oss


Harry Gabrielsson föddes på en gård i Knivsta 1917.

Som 13-åring fick han gå som lärling i en smedja. Där visade det sig att Harry var tekniskt lagd, något som bidrog till att han senare började läsa på kvällarna och så småningom blev ingenjör. Harry och hans blivande hustu Elsa möttes ganska sent i livet och fick inga egna barn. De var engagerade i och intresserade av sin omvärld och hade en stark drivkraft för socialt ansvarstagande. De skapade därför en stiftelse vars avkastning skulle gå till behövande som av olika anledningar har det svårt.


Både Harry och Elsa blev en bra bit över 90 år och genom stiftelsen lever deras omtanke om ensamma och utsatta vidare. 

 

Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse har till ändamål att understödja och utöva hjälpverksamhet bland behövande såsom äldre med svag ekonomi, sjuka, hemlösa och andra socialt utsatta grupper och personer.Styrelsen består av Mats Qviberg (ordförande), 

Magnus Hybbinette, Cajsa Wiking samt 

Anna Engebretsen (kommunikationsansvarig) Elsa i brunt till vänster och Harry i vit skjorta till höger

"Vi ger möjligheter då andra ser svårigheter"