HemELSA & HARRY

GABRIELSSONS 

STIFTELSEElsa och Harry Gabrielssons Stiftelse har till syfte att ge stöd och hjälp till behövande i socialt utsatta grupper.

Vi har bland annat fokus på organisationer som hjälper sjuka, hemlösa samt äldre med svag ekonomi.

Vårt uppdrag


Att ge stöd till organisationer som hjälper personer som lever i utsatthet och utanförskap. Stiftelsen önskar att bidra till förändring och förbättring genom långsiktigt stöd till seriösa organisationer.Om oss


Stiftelsen bildades 2000 av makarna

Elsa och Harry Gabrielsson och drivs vidare av styrelsen.